Vitajte na stránke spoločnosti               HOLDING SLOVAKIA s.r.o.

Profil spoločnosti:

 • založeniu spoločnosti HOLDING SLOVAKIA s.r.o. predchádzalo pôsobenie terajšieho konateľa spoločnosti, ktorý pôsobil na trhu od 04.01.2006 do 03.11.2011 ako živnostník, zapísaný v živnostenskom registri pod obchodným menom Juraj Ondov

 • nakoľko sa činnosť neustále rozvíjala, v roku 2011 došlo k zmene formy registrácie na spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v obchodnom registri pod obchodným menom HOLDING SLOVAKIA s.r.o.

Ponuka spoločnosti:

 • odborné poradenstvo, vypracovanie projektovej a inej potrebnej dokumentácie, samotná realizácia diela, odovzdanie hotového diela klientovi

Záruka kvality:

 • naša spoločnosť je držiteľom všetkých potrebných osvedčení a oprávnení pre výkon daných služieb

Ciele spoločnosti:

 • vysoká kvalita služieb, individuálny prístup, cenová dostupnosť, neustále zdokonaľovanie sa a prispôsobenie novinkám na trhu i samotným klientom

Ponúkané služby:

 • montáž, oprava, údržba, rekonštrukcia elektrických zariadení bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu a v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu

 • odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu a v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu

 •  zabezpečenie potrebnej elektrotechnickej dokumentácie, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení a bleskozvodov

 • elektrické prípojky a elektrické odberné miesta

 • verejný rozhlas a verejné osvetlenie

 • návrh a inštalácia indukčného osvetlenia

 • revízie a kontroly elektrických spotrebičov a ručného náradia

 • montáže bleskozvodov a elektrickej inštalácie, aj rodinné domy

 • záručný a pozáručný servis

 • odborné poradenstvo

Cena:

 • nakoľko ide o špecifické služby, cena sa určuje individuálne, vypracovaním ponukového listu